PDF Drukuj Email
środa, 24 listopada 2010 07:39

W związku z pytaniem zadanym na forum odnośnie działania SSP z TOP przedstawiam fragment najstarszej DRT ( chyba jedna z pierwszych dostępnych) dotyczący tego zagadnienia.

"

Sterowanie tymi światłami TOP odbywa się wg następujących zasad:

a)    W stanie oczekiwania sygnalizacji tarcze ostrzegawcze pozostają ciemne;

b)    W trybie pracy automatycznej w stanie ostrzegania tracze ostrzegawcze sterowane są indywidualnie dla każdego toru i kierunku w zależności od miejsca wykrycia pojazdu szynowego zmierzającego do przejazdu;

c)    Z chwilą wykrycia pojazdu szynowego światła zezwalające (białe) danej traczy ostrzegawczej są włączone, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  • - sygnalizatory drogowe są włączone i sprawne,
  • - drągi rogatkowe nie wykazują usterki ich ciągłości,
  • - w poprzednim cyklu ostrzegania sygnalizacji nie wystąpiła usterka dolnego położenia napędów rogatkowych,
  • - czujniki w torze, po którym pojazd szynowy zmierza do przejazdu, są włączone logicznie (aktywne),
  • - światła białe danej tarczy ostrzegawczej są sprawne; w przeciwnym przypadku włączane są światła pomarańczowe danej tarczy ostrzegawczej;

d)    Z chwilą wykrycia pojazdu szynowego światła zabraniające (pomarańczowe) danej tarczy ostrzegawczej są włączone, jeżeli występuje co najmniej jeden z następujących warunków:

  • - wykryta zostaje co najmniej jedna z ww. usterek,
  • - światła pomarańczowe danej tarczy ostrzegawcze są sprawne; w przeciwnym przypadku dana tarcza ostrzegawcza pozostaje nie włączona (ciemna);

e)    W trybie pracy ręcznej w stanie ostrzegania wszystkie tarcze ostrzegawcze sygnalizacji są sterowane jednocześnie (grupowo), a ich światła białe albo pomarańczowe są włączane wg zasad przedstawionych powyżej;

f)      Jeżeli w danym torze czujniki są wyłączone logicznie (nieaktywne) poleceniem wysłanym z UZK typu ERP-6, wówczas tarcze ostrzegawcze przyporządkowane do tego toru wyświetlają stale sygnał zabraniający zarówno w stanie ostrzegania sygnalizacji, jaki w stanie oczekiwania.

Uwaga:

Wyżej wymienione warunki załączenia świateł zabraniających tarcz ostrzegawczych nie są tożsame ze zbiorem usterek I kategorii. Do usterek zaliczanych do I kategorii, poza wyżej wymienionymi usterkami nie pozwalającymi na włączenie świateł zezwalających na tarczach znajdują się także inne usterki, które pozwalają na załączenie tych świateł.

Ze względu na aspekt bezpieczeństwa sygnalizacji SPA-41 wyposażonych w tarcze ostrzegawcze, układy sterowania światłami białymi i światłami pomarańczowymi zostały zaprojektowane tak, aby podstawowy warunek bezpieczeństwa tarcz został zrealizowany podwójnie, tzn. na drodze sprzętowej i programowej. Światła białe sterowane są z każdego kanału, jeżeli dany sterownik nie wykrywa usterki

sygnalizatorów drogowych. Sygnały z każdego kanału sterują oddzielnymi transoptorami, połączonymi szeregowo (koniunkcja sygnałów A i B). W wyniku spełnienia iloczynu logicznego braku usterki krytycznej w kanale A i B zostaje wysterowany układ przetwornicy 24V DC / 130V AC.
Przetwornica obciążona jest linią łączącą tarcze ostrzegawcze z kontenerem, zakończoną transformatorem 130V / 24V. Żarówki 12V połączone są w tarczy szeregowo. Jeśli co najmniej w jednym z kanałów występuje usterka sygnalizatora drogowego, sygnał sterujący światłami białymi jest wyłączony i jednocześnie uaktywnia się sygnał sterujący światłami pomarańczowymi.

Sygnały sterujące światłami pomarańczowymi z każdego kanału sterują oddzielnymi transoptorami połączonymi równolegle (alternatywa sygnałów A i B). W wyniku spełnienia sumy logicznej obecności usterki sygnalizatora drogowego w kanale A i B zostaje wysterowany odpowiedni układ przetwornicy EDL. Zasilanie żarówek białych i pomarańczowych po stronie tarczy ostrzegawczej jest identyczne. Jeśli przepaleniu ulega jedna z żarówek światła białego, powoduje to zapalenie się w danej tarczy światła pomarańczowego oraz pojawia się komunikat w ERP-6 o usterce wybranej tarczy ostrzegawczej. Jest to usterka kategorii II.

W przypadku przepalenia się jednej z żarówek światła pomarańczowego, w momencie pojawienia się usterki sygnalizatora drogowego następuje wykrycie usterki wybranej tarczy ostrzegawczej, komunikat o rodzaju usterki urządzeń ostrzegawczych. W takim przypadku nie świeci żadna żarówka tarczy ostrzegawczej.

Sygnały kontrolne sprzężenia zwrotnego świadczą o obecności prądu płynącego przez żarówki tarczy ostrzegawczej i są podawane na odpowiednie wejścia cyfrowe poprzez transoptory włączone po stronie wysokonapięciowej każdej z przetwornic. "

Poprawiony: środa, 29 lutego 2012 07:25
 

Fly06 Spammer Blocker

IP numer najnowszych zidentyfikowanych i zablokowanych spamerów