Witamy, Gościu Serdeczny
Proszę zaloguj się albo zarejestruj.    Nie pamiętasz hasła?

Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę
(1 wejść) (1) Gość
W dółStrona: 1
TEMAT: Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę
#2474
Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
W odniesieniu do inwestycji kolejowych zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane, wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji właściwym w sprawach wszystkich obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym. Natomiast, organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji wojewody jest starosta.

Jeśli zatem przedmiotem inwestycji są obiekty i roboty budowlane sytuowane w granicach obszaru kolejowego, to ten fragment inwestycji pozostaje we właściwości wojewody, a pozostała część (poza granicami obszaru kolejowego) we właściwości starosty.


Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Departamentu Kolejnictwa w b. Ministerstwie Infrastruktury (z dnia 30.06.2003 r., Nr TK-4-44-1/132/03) ˝obszar kolejowy zdefiniowany w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94), został określony działkami ewidencyjnymi, na których są usytuowane linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych, a także służące do obsługi przewozu osób i rzeczy. Dotyczy to terenów określonych działkami ewidencyjnymi będącymi własnością, w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu PKP (Zarządu Infrastruktury). Pozostałe grunty nie będące własnością, w użytkowaniu wieczystym lub we władaniu PKP, na których są usytuowane elementy linii kolejowych nie stanowią obszaru kolejowego w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym˝.
www.transportszynowy.pl/rogatka5bomb.htmlWymiary szaf (kontenerów) ok 2.5m x 2.5m


pyt. nr 1. Czy do zabudowy kontenerów ssp wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie zamiaru robót budowlanych?pyt. nr 2. Kontener stojący na metalowych stopach fundamentowych, które są przykręcone śrubami do betonowego fundamentu. Czy taki obiekt można nazwać " na stałe związany z gruntem"
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2013/03/16 00:08 Przez szakal.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2475
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
Foto 1pyt. nr 3. Czy na zabudowę 3 szt kontenerów z Foto 1 w rzędzie jeden za drugim o łącznej dlugości z podestami ok. 22m wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Wymiary:

- kontener 1 (szt) - szer. ok. 2,5m, długość ok. 6m (zakładam takie wymiary ze względu na transport i załadunek/rozładunek)
- podest pomiędzy kontenerami ze schodami - szer ok 1,8m , długość ok 2m

Łączna długość 3szt. kontenerów = 6m + 1,8m + 6m + 1,8m + 6m = 21,6m

Szerokość : 2,5m

Kontenery stojące na metalowych stopach fundamentowych, które są przykręcone śrubami do betonowego fundamentu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foto 2pyt. nr 4. Czy na zabudowę 3 szt kontenerów z Foto 2 obok siebie o łącznej dlugości z podestami ok. 8m i szerokości ok. 10,5m wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Wymiary:

- kontener 1 (szt) - szer. ok. 2,5m, długość ok. 6m (zakładam takie wymiary ze względu na transport i załadunek/rozładunek)
- podest ze schodami do kontenera- szer ok 1,3 m , długość ok 2m

Łączna szerokość 3szt. kontenerów = 2,5m + 1,5m + 2,5m + 1,5m + 2,5m = 10,5m

Długość : ok 8 m

Kontenery stojące na metalowych stopach fundamentowych, które są przykręcone śrubami do betonowego fundamentu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.bazakolejowa.pl//index.php?dzial=sta...=8&photoid=52228

www.mpgk.cal.pl/displayimage.php?album=56&pos=2
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2013/03/15 23:04 Przez szakal.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2478
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
wyszperane w necie:

Obiekt kontenerowy a prawo budowlane
Witam Państwa,

Według prawa budowlanego obiekt kontenerowy jest tymczasowym obiektem budowlanym. Z kolei tymczasowy obiekt budowlany - to obiekt niepołączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Postawienie tego typu obiektów nie wiąże się z koniecznością otrzymania pozwolenia na budowę - fakt ten należy jedynie zgłosić właściwemu organowi. I jest to dla mnie powiedzmy zrozumiałe. Ale jak wygląda sprawa takich technicznych obiektów kontenerowych? Mam tu na myśli kontenery (kontenery transportowe z blachy trapezowej), w których zainstalowane są zespoły prądotwórcze, rozdzielnice elektryczne, czy urządzenia IT. Konstrukcja takich kontenerów umożliwia ich przemieszczanie, a ustawione na w miarę równym, utwardzonym podłożu (może to być np. parking) nie są trwale związane z gruntem. Oczywiście po podłączeniu instalacji elektrycznej, to przemieszczenie nie jest już takie oczywiste. Jeśli jednak taki kontener ma stać w jednym miejscu powiedzmy kilka lat, to znaczy, że za każdym razem przed upływem 120 dni obowiązujących dla zgłoszenia, należy takowe odnawiać, czy może lepiej postarać się po prostu o pozwolenie na budowę? A jeśli tak, to jakie dokumenty należy złożyć? Czy procedura otrzymania takiego pozwolenia dla wspomnianych technicznych obiektów kontenerowych (z kilku takich "klocków" można np. zbudować "serwerownię") w naszym kraju, może okazać się prostsza niż postawienie klasycznego budynku pełniącego w rezultacie taką samą/podobną funkcję?

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi, uwagi, sugestie i wskazówki.Źródło: www.goldenline.pl/forum/3007034/obiekt-k...wy-a-prawo-budowlane
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2479
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2013/03/16 00:39 Przez szakal.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2493
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 15
pyt. nr 1. Czy do zabudowy kontenerów ssp wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie zamiaru robót budowlanych

Do tej pory spotykałem się tylko z projektami budowlanymi przejazdów.

pyt. nr 2. Kontener stojący na metalowych stopach fundamentowych, które są przykręcone śrubami do betonowego fundamentu. Czy taki obiekt można nazwać " na stałe związany z gruntem"

Moim zdaniem tak.

Prawo budowlane Artykuł 3 punkt 3
3)budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
Prawo budowlane Artykuł 3 punkt 3

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

czyli jesli dobrze interpretuję to pozwolenie potrzebujesz stricte na fundament pod kontener

pyt. nr 3. Czy na zabudowę 3 szt kontenerów z Foto 1 w rzędzie jeden za drugim o łącznej dlugości z podestami ok. 22m wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

pyt. nr 4. Czy na zabudowę 3 szt kontenerów z Foto 2 obok siebie o łącznej dlugości z podestami ok. 8m i szerokości ok. 10,5m wymagane jest pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Prawo budowlane Art. 29. 1.
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.


Moim zdaniem dla tych obiektów wymagane jest pozwolenie na budowę.
Ale jesli cos takiego uda sie zrobic na zgłoszenie to dajcie znać
DanielS (Użytkownik)
Gold Boarder
Posty: 313
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna Miejsce: Katowice Urodziny: 10/22
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2494
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 14
Dla całości obrazu brakuje definicji fundamentu - elementu konstrukcji, który przenosi i rozkłada na większą powierzchnię nacisk budowli na grunt. Funkcję tę pełnić mogą również ustoje przeróżnych ciężkich masztów, choć ich podstawową rolą jest przeciwdziałanie naporowi wiatru i utrzymanie owych tyczek w pionie.
Kontener natomiast ma raczej podpory, które mają wywrzeć na grunt nacisk wręcz skupiony w miejscach nieprzypadkowych - konstrukcją tegoż kontenera przewidzianych - a także odseparować pudło od gruntu żeby podłoga nie gniła, nie zaś fundament.

Ale jednoznaczności brak.
Skutkiem, tylko patrzeć jak w terminalach kontenerowych pojawią się "inspektory" nadzoru budowlanego i nakażą rozbiórkę samowolek.
W odwecie Hapag Lloydowi, Hanjinowi, czy inszemu Maerskowi przyjdzie sformować Oddział Zmotoryzowany im. Drzymały.
automotyka (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 357
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2502
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
wyszperane w necie:

Nie wiem czy to jeszcze aktualne.

W moich zasobach mam coś takiego:

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje
się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z
wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z
gruntem. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 10
października 2012 r.

Na podstawie: Wyrok WSA w Szczecinie z 10 października 2012 r., I SA/Sz 533/12, LEX nr 1225149

Wyrok w całości można pobrać z Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Nie wiem czy w czymś pomoże ale kwestia opodatkowania jest związana z okresem użytkowania LC obiektu budowlanego.


źródło: www.goldenline.pl/forum/3007034/obiekt-k...wy-a-prawo-budowlane

wyrok WSA w Szczecinie: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B071BCFD05
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2503
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
DanielS napisał:5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
Prawo budowlane

Art. 29.2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;


Skoro nie wymaga pozwolenia na budowę to wystarczy samo zgłoszenie
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2013/03/19 21:00 Przez szakal.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2505
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 15
Prawo budowlane art 3 pkt 10

10.przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Z autopsji - miałem przypadek że cała rewitalizacja linii szła na zgłoszenie a jedynym projektem budowlanym był tam właśnie projekt przejazdówki.
IMO jak stawiasz nowe urządzenia ssp to potrzebujesz pozwolenia.
DanielS (Użytkownik)
Gold Boarder
Posty: 313
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna Miejsce: Katowice Urodziny: 10/22
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2518
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
Czyli reasumując:

Przy zabudowie urządzeń ssp na przejeżdzie kat. C (wczesniej był przejazd kat. D) potrzebne jest pozwolenie na budowę?
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2519
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
ze strony GUNB:

W sprawie inwestycji kolejowych


W związku z wątpliwościami pojawiającymi się przy rozstrzygnięciach dotyczących
inwestycji kolejowych przypominam, Ŝe zgodnie z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), wojewoda wydaje pozwolenie
na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich obiektów
związanych z jej budową, przebudową i rozbudową na zasadach i w trybie przepisów Prawa
budowlanego.

Jak wynika z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), roboty budowlane polegające na
remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, nie wymagają pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia. Również na
zgłoszenie, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,
może być realizowana przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych
. Jednakże na podstawie ww.
przepisów mogą być realizowane na zgłoszenie tylko i wyłącznie takie roboty budowlane, jakie
zostały w tych przepisach wymienione.

Natomiast jeśli konkretna inwestycja kolejowa nie mieści się w zamkniętym katalogu robót
budowlanych, które ustawa - Prawo budowlane pozwala realizować na zgłoszenie, wówczas zgodnie
z generalną zasadą, wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, ich wykonanie będzie
wymagało uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę, czy dane roboty budowlane mogą być objęte
zgłoszeniem, czy też na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, będą wymagały
pozwolenia na budowę jako przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko lub przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar
Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Ponadto wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla robót budowlanych
wymagających dokonania zgłoszenia nie oznacza jednocześnie, Ŝe zastosowanie będzie miał art. 29
ust. 3 ustawy - Prawo budowlane. Decydujące jest bowiem to, czy przedsięwzięcie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. JeŜeli z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie wynika konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
wówczas art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane nie będzie miał zastosowania.


źródło:
www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/inwkolej.pdf
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Ostatnio zmieniany: 2013/03/25 21:09 Przez szakal.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2520
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 4 mies. temu Oklaski: 10
oraz ciekawostka ze strony GUNB:

W sprawie pojecia „modernizacja”

www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf
szakal (Użytkownik)
Platinum Boarder
Posty: 568
graph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
#2568
O:Kontenery srk- zgłoszenie czy pozwolenie na budowę 3 lat(a), 3 mies. temu Oklaski: 15
szakal napisał:
Czyli reasumując:

Przy zabudowie urządzeń ssp na przejeżdzie kat. C (wczesniej był przejazd kat. D) potrzebne jest pozwolenie na budowę?


Uważam że tak, ale mogę się mylić. Najlepiej wypytać biegłych w prawie. Jak terminy gonią to nie ma co sie zagłębiać w meandry prawa tylko trzeba robić najbezpieczniejszy wariant czyli projekt budowlany. Nie trzeba tłumaczyc co się dzieje jak urzędnicy uwalą całą inwestycję ze względów proceduralnych dla jednego przejazdu...
DanielS (Użytkownik)
Gold Boarder
Posty: 313
graphgraph
Użytkownik poza Siecią Kliknij, aby zobaczyć profil tego użytkownika
Płeć: Mężczyzna Miejsce: Katowice Urodziny: 10/22
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.
 
Do góryStrona: 1

Fly06 Spammer Blocker

IP numer najnowszych zidentyfikowanych i zablokowanych spamerów